O mně

Jsem malířka pocházející z Brna. Začínala jsem kresbou portrétů a krajin tužkou, suchým pastelem, akvarelem a zejména stříkací technikou airbrush, kterou jsem se učila pod vedením jednoho z nejlepších českých i celosvětových airbrush malířů Petra Pokorného, který mě trpělivě naučil vnímat smysl pro barvu, detail, světlo,stín a celkovou kompozici díla, ale ze všeho nejvíce mi pomohl najít samu sebe a bez zatrpklosti k tomu, že jsem chtěla vyzkoušet i jiné techniky, mě propustil k malbě akrylovými barvami na plátno, která se stala mojí definitivní láskou. Věnuji se především abstrakci, na které mě fascinuje ta naprostá malířská svoboda. Při tvorbě nového obrazu nikdy předem nevím, jak bude vypadat konečné dílo a to je adrenalin, který mi dodává energii do další práce....děkuji Petře


I am a painter from Brno. I started by drawing portraits and landscapes with pencil, dry pastel, watercolor and especially airbrush spraying, which I learned under the guidance of one of the best Czech and worldwide airbrush painters Petr Pokorný, who patiently taught me to perceive a sense of color, detail, light, shadow and the overall composition of the work, but most of all he helped me find myself and without the bitterness of wanting to try other techniques, he released me to paint with acrylic paints on canvas, which became my definitive love. I focus mainly on abstraction, which fascinates me with the absolute freedom of painting. When creating a new painting, I never know in advance what the final work will look like and it is the adrenaline that gives me energy for further work .... thank you Petra