Úvod

Vítám Vás na stránkách JitkaMiku Art. Tento web prezentuje autorské obrazy z mého ateliéru.

Základ mých obrazů tvoří kvalitní malířská plátna natažená na dřevěném rámu.

Pro svoji malbu používám výhradně akrylové barvy nejvyšší třídy, které na závěr fixuji tak, aby jejich zářivost a sytost barev byla neměnná po dlouhá léta. Mé obrazy není třeba rámovat, jelikož všechny maluji i ze stran.

Pokud si nevyberete z obrazů, které jsou aktuálně nabízeny k prodeji, ráda pro Vás namaluji obraz podobný vybranému z mé galerie, ale nikdy ne zcela a naprosto totožný, jelikož každý z obrazů je a musí být originál z důvodu jak složitého procesu malby, tak přístupu k zákazníkovi, který si za své peníze nezaslouží přesnou kopii, ale vždy a pouze originál.

Dílo Vám vytvořím v rozměrech dle Vašeho přání a samozřejmostí je i to, že přizpůsobím barvy tak, aby hotový obraz ladil do Vašeho interiéru.

Vaše Jitka Miku


Welcome to the website of JitkaMiku Art. This site presents author's paintings from my studio.

The basis of my paintings are high-quality painting canvases stretched on a wooden frame.

For my painting, I use exclusively acrylic paints of the highest class, which I fix in the end so that their radiance and color saturation is unchanged for many years. There is no need to frame my paintings, because I also paint them all from the sides.

If you do not choose from the paintings that are currently offered for sale, I will be happy to paint a painting similar to the one selected from my gallery, but never completely and completely identical, as each of the paintings is and must be original due to both the complex painting process and access. to a customer who does not deserve an exact copy for his money, but always and only the original.

I will create the work for you in the dimensions according to your wishes, and of course I will adjust the colors so that the finished image matches your interior.

Yours, Jitka Miku